Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat

Identifikácia zvieraťa znamená jeho označenie mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo preukázateľne vykonané pred 3.7.2011.

Označenie zvieraťa mikročipom, môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť aplikácie mikročipu.

Mikročip je malé zariadenia veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa na ľavej strane jeho krku.


Registrácia zvieraťa je zavedenie údajov o zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Počítačovú databázu pre CRSZ prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý označil zviera mikročipom, alebo ktorý zviera označené mikročipom vakcinoval proti besnote.

Registráciu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Výhodou označenia zvieraťa mikročipom a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk. Identifikácia zvieraťa je aj prevenciou krádeže zvieraťa.

Čítačku mikročipov majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá. Útulky a karanténne stanice pre zvieratá sú povinné sú povinné hneď po príchode zvieraťa zistiť ich označenie mikročipom a kontaktovať majiteľa. V prípade, že zviera nie je označené mikročipom, sú povinné toto označenie vykonať.

Nakoľko CRSZ je pripojený aj na medzinárodné vyhľadávače stratených zvierat, ktoré po zadaní čísla čipu nájdeného zvieraťa prehľadávajú databázy zvierat jednotlivých štátov, je možné zistiť majitelia zvieraťa strateného aj v zahraničí.

Cena čipovania je u jednotlivých veterinárnych lekároch rôzna a závisí najmä od ceny mikročipu, prevádzkových nákladoch pracoviska ako aj od ponuky a dopytu trhu.

Vyhľadávanie

Číslo pasu:
(v tvare SK 999999999)
Číslo čipu alebo tetovania

Prihlásenie

Meno
Heslo