1. Kto mi označí zviera čipom?

Označenie zvieraťa (psa, mačku, fretku) transpondérom (mikročipom) môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie transpondérov (mikročipov). Pred každým zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutné skontrolovať či daný transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu do tela.

2. Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené transpondérom (mikročipom) musím mu dať vystaviť pas?

Nie, netreba pre zviera vystavovať pas, pokiaľ so zvieraťom necestujete do zahraničia.

3. Ak cestujem so zvieraťom (psom, mačkou, fretkou) do zahraničia musí mať pas?

Áno, každé jedno zviera (pes, mačka, fretka), ktoré cestuje do zahraničia, aj keď len na 1 hodinu musí byť sprevádzané pasom, ktorý vystaví poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

4. Akým spôsobom musí byť označené zviera (pes, mačka, fretka), ak chcem dať preňho vystaviť pas?

Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, ak je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.

5. Kto mi vystaví pas na zviera (psa, mačku, fretku)?

Pas pre zviera (psa, mačku, fretku) vydáva len poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov. Zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke www.crsz.sk (https://www.crsz.sk/) alebo na stránke www.svssr.sk (http://www.svssr.sk/zvierata/spolocenske.asp).

6. Kto môže zapisovať údaje do pasu?

Vakcinácie proti besnote a iné vakcinácie môže do pasu zapisovať len poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov.
V prípade, že vakcináciu vykoná nepoverený veterinárny lekár, je táto vakcinácia neplatná pre účely premiestňovania. To znamená, že ak vycestujete do zahraničia nebude Vaše zviera platne zavakcinované a v prípade kontroly môžete mať problémy.

7. Na čo slúži pas?

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Viac informácii nájdete na webovej stránke www.svssr.sk v sekcii živé zvieratá.

8. Čo sa stane ak stratím pas?

Musíte navštíviť povereného veterinárneho lekára na vydávanie pasov spoločenských zvierat, ktorý zruší pôvodný pas v databáze Centrálneho registra spoločenských zvierat a vystaví Vám nový pas pre správne označené zviera.

9. Kto zadáva údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat ?

Údaje o zvierati a vlastníkovi zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat veterinárny lekár.
Údaje o vystavenom pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.

10. Kto zmení údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat, ak sa zmení vlastník zvieraťa?

Veterinárny lekár.

Vyhľadávanie

Číslo pasu:
(v tvare SK 999999999)
Číslo čipu alebo tetovania

Prihlásenie

Meno
Heslo