ZOZNAM VETERINÁRNYCH LEKÁROV POVERENÝCH
NA VYDÁVANIE PASOV SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT


https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/povereni?open