Centrálny register spoločenských zvierat

Centrální registr společenských zvířat (CRSZ) je databáze údajů o zvířatech a jejich majitelích. Do CRSZ se povinně zapisují údaje o čipovaných psech chovaných na území Slovenské republiky a společenských zvířatech (psi, kočky a fretky), kterým byl vydán pas společenského zvířete. Údaje do CRSZ zadávají soukromí veterinární lékaři. Pas může společenskému zvířeti vydat, a údaje o zvířeti a pase do CRSZ zadat, pouze soukromý veterinární lékař pověřený na vydávání pasů společenských zvířat.


Všechny Vaše připomínky a dotazy zodpovíme na adrese: crsz@kvlsr.sk