Centrálny register spoločenských zvierat

Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je databáza údajov o zvieratách a ich majiteľoch. Do CRSZ sa povinne zapisujú údaje o čipovaných psoch chovaných na území Slovenskej republiky a spoločenských zvieratách (psy, mačky a fretky), ktorým bol vydaný pas spoločenského zvieraťa. Údaje do CRSZ zadávajú súkromní veterinárni lekári. Pas môže spoločenskému zvieraťu vydať, a údaje o zvierati a pase do CRSZ zadať, iba súkromný veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
Vaše pripomienky a otázky radi zodpovieme na adrese: crsz@kvlsr.sk