Centrálny register spoločenských zverat (CRSZ) je databáza údajov o zvieratách a ich majiteľoch. Do CRSZ sa povinne zapisújú údaje o čipovaných psoch chovaných na území Slovenskej republiky a spoločenských zvieratách (psy, mačky a fretky), ktorým bol vydaný pas spoločenského zvieraťa. Údaje do CRSZ zadávajú súkromní veterinárni lekári. Pas môže spoločenskému zvieraťu vydať, a údaje o zvierati a pase do CRSZ zadať, iba súkromný veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.


Z dôvodu zabezpečenia responzibility CRSZ (možnosť použitia na Mobiloch a Tabletoch) odkladáme spustenie novej verzie CRSZ. Zákonom požadované zmeny sú obsiahnuté v starom CRSZ.


Vaše pripomienky a otázky radi zodpovieme na tel. čísle: +421 918 426 652 alebo na adrese: crsz@kvlsr.sk


Číslo čipu alebo tetovania
Číslo pasu: (v tvare SK 999999999)

Prihlásenie

Meno
Heslo